Flair Talen verzorgt de volgende trainingen:

Taal op de werkvloer

Tijdens de trainingen Taal op de werkvloer is het leren van de Nederlandse taal een onderdeel geworden van een veel groter geheel aan communicatieve vaardigheden waarbij de hele werkvloer wordt betrokken. We besteden veel aandacht aan samenwerken, het geven en krijgen van kritiek, het geven en krijgen van complimenten en meedoen aan een werkoverleg. Ook komen heel praktische zaken aan bod zoals het melden van een storing en het doen van een werkoverdracht. Tijdens de training zal zoveel mogelijk met praktijkvoorbeelden worden gewerkt en zullen veel rollenspellen worden gedaan. De gespeelde situaties zullen daardoor zeer herkenbaar zijn voor de deelnemers.  Op deze manier leert men het meest en beklijft het het best. De rol van de direct leidinggevende hierin is groot. Hoe meer de werkvloer betrokken is bij het proces, hoe meer de communicatie op de werkvloer ook daadwerkelijk zal veranderen. Hierdoor zullen vooroordelen die er zijn ten opzichte van anderstaligen worden weggenomen. Taal op de werkvloer zorgt voor betere en effectievere communicatie en vermindert irritatie en onbegrip!
Voor aanvang van de training zal in een gesprek met de opdrachtgever worden geïnventariseerd waar de behoefte binnen het bedrijf ligt zodat een heldere doelstelling kan worden vastgesteld.
De trainer zal meelopen met de deelnemers om ze te observeren, om zich het taalgebruik eigen te maken en om materiaal te verzamelen dat gebruikt kan worden tijdens de training (werkbriefjes, brochures, logboek, notulen, gespreksverslagen, enz). Op basis hiervan zal de training op maat worden ontwikkeld.
Om de leidinggevenden zo goed mogelijk te betrekken bij de training kunt u een leidinggevendenbijeenkomst organiseren

Terug naar het overzicht

Taalcoach

In de taalcoachtrajecten staat de werknemer centraal. Het doel van deze trajecten is om het functioneren van de werknemer te verbeteren door individuele begeleiding zowel op het gebied van Nederlands als op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden. Voor een optimaal resultaat van het traject is het van belang dat de werkgever, leidinggevenden en collega’s betrokken zijn bij de begeleiding.

Terug naar het overzicht

Taal in de schoonmaak

Sinds 2004 organiseert Flair Talen voor diverse schoonmaakbedrijven als Gom Schoonhouden, Gom Zorg Support, Schoonzorg, Eurest Services, Hago Rail Services, Hago Airport Services, Schoonzorg, Cleanbuilding en Hectas Bedrijfsdiensten trainingen Taal in de schoonmaak. Door middel van speciaal voor de schoonmaakbranche ontwikkeld materiaal komen de volgende thema’s aan bod:

 • De werkomgeving
 • Communicatie op de werkvloer
 • Veiligheid
 • Het menselijk lichaam
 • CAO
 • Voorbereiding van de werkzaamheden
 • Uitvoering van de werkzaamheden
 • Reinigingsmiddelen
 • Logboek

Voorafgaand aan de training wordt rondom bovenstaande thema’s materiaal verzameld. U kunt denken aan taak/themakaarten, werkinstructies, veiligheidsvoorschriften, vakantiebriefjes, procedure voor ziek melden, veiligheidsinformatiebladen voor de reinigingsmiddelen, informatie over het bedrijf, nieuwsbrieven, enz. Aan de hand van het werkvloerspecifiek materiaal en praktijkvoorbeelden wordt geoefend met o.a.:

 • Klantvriendelijkheid/ hostmanship
 • Proactief en flexibel handelen
 • Feedback geven en krijgen
 • Samenwerken
 • Instructies geven en krijgen
 • Vocabulaire
 • Voorzetsels

Samenwerken, praktisch aan de slag gaan, rollenspellen en theaterwerkvormen spelen een belangrijke rol in de training.

Terug naar het overzicht

Trainingen voor leidinggevenden

Tijdens de training voor leidinggevenden maken wij u bewust van wat u als leidinggevende kunt doen wanneer uw medewerkers een training Taal op de werkvloer volgen. Deze bijeenkomst heeft tot doel:

 • Een goed contact met anderstalige collega’s
 • Het helpen en stimuleren van de medewerkers om de taal te gebruiken en eigen te maken.
 • Het verbeteren van de communicatie.
 • Begrip krijgen voor de mensen op de vloer. Ze leren ‘verstaan’ en ervoor zorgen dat zij u ook ‘verstaan’ waardoor een optimale samenwerking tot stand kan komen. Daarvoor hoort de leidinggevenden zich de volgende zaken eigen te maken:
  • goede verstaanbaarheid
  • geduld voor de werknemer (wat wil hij zeggen of vragen)
  • hecken (luisteren en samenvatten)
  • chit chat praatjes kunnen maken

Inhoud van de bijeenkomst

. Om bovenstaande doelen te bereiken zal er gewerkt worden aan:

 • De vraag waarom werknemers niets vragen.
 • Vertrouwen krijgen van de mensen van de vloer.
 • Hoe is het om zelf een opdracht niet (helemaal) goed te begrijpen?
 • de 3 c’s: contact en concentratie leidt tot goede communicatie! Als je wacht met zenden tot de ontvanger kan/wil ontvangen, komt de boodschap vast aan.
 • Non-verbale communicatie.
 • Waarom is het belangrijk dat op de werkvloer Nederlands wordt gesproken? Hoe stimuleer je dat?
 • Hoe kun je helder zijn in je boodschap? Zeg wat je zeggen wilt en niet iets anders.

Terug naar het overzicht

Trainingen schriftelijke communicatie

Tijdens de training schriftelijke communicatie wordt aandacht besteed aan het schrijven van zakelijke brieven en aan het opstellen van rapporten en verslagen. In een aantal dagdelen zal de theorie rond het schrijven van teksten worden uiteengezet. Hiermee zal op verschillende wijze geoefend worden. Tevens wordt ingegaan op stijlvormen en stijlfouten en komt, indien nodig, de Nederlandse spelling en grammatica aan bod.
Ook wordt bekeken hoe de correspondentie van het bedrijf verbeterd kan worden. Hiervoor wordt bestaande bedrijfscorrespondentie zorgvuldig door de trainer geanalyseerd en vervolgens besproken met de deelnemers. Er zal veel gediscussieerd worden en verschillende alternatieven zullen worden bekeken. De inbreng van de deelnemers is hierbij zeer groot.

Terug naar het overzicht

Trainingen vreemde talen

Voor onze trainingen vreemde talen wordt van te voren altijd vastgesteld wat de deelnemer wil en moet leren. Gaat het om spreekvaardigheid of juist om schriftelijke vaardigheden? Gaat het om algemeen taalgebruik of juist om werkgerelateerd taalgebruik?
Na het in kaart brengen van de wensen van de deelnemer zal bepaald worden hoe de training er uit zal gaan zien. Wij houden hierbij niet alleen rekening met de inhoud maar ook met de wensen betreffende de duur en de intensiteit van de training. Omdat deze trainingen volledig op maat gemaakt zijn, kunnen wij een optimaal resultaat garanderen.

Terug naar het overzicht

Subsidie Tel mee met taal

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten.

Startdatum
De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start op zaterdag 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019.

Voor wie
Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen. Alle informatie staat op www.telmeemettaal.nl/subsidie.

Opdrachten

2004: training Nederlands op de werkvloer voor middenkader van Gom Schoonhouden, Amsterdam
2005-2006: coachingstrajecten voor middenkader Gom Schoonhouden, Amsterdam
2005: coaching voor middenkader GOM schoonhouden, KLM Catering Services, Schiphol
2007: Taalondersteuning bij VCA-traject voor Gom Schoonhouden, Amsterdam
2008: training Taal op de werkvloer, Gom Schoonhouden, Amsterdam
2008: training Taal op de werkvloer, Gom Schoonhouden, regio Noord-Holland
2009: coaching voor middenkader GOM schoonhouden, KLM Catering Services, Schiphol
2010-2011: Inburgering op de werkvloer aan twee niveaugroepen voor Hectas Bedrijfsdiensten, Utrecht
2011: training Taal op de werkvloer, Gom Zorg Support, Eramus Medisch Centrum  Rotterdam
2011-2012: training Taal op de werkvloer, beginners en gevorderden, Schoonzorg BV, Amsterdam
2012: training Taal op de werkvloer voor Eurest Services, Shell Rijswijk
2012: training Taal op de werkvloer voor Eurest Services, MSD Haarlem
2012: training Taal op de werkvloer, Gom Zorg Support, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
2013: trainingen Taal in de schoonmaak voor Gom Zorg Support in het VUMC (Amsterdam), Laurentius (Rotterdam), Parnassia (Den Haag), Ariens Zorgpalet (Enschede)
2013: BBL traject in samenwerking met Fairfield Taal in de schoonmaak voor Schoonzorg, Amsterdam
2014: trainingen Taal in de schoonmaak voor Gom Zorg Support in het MeanderMC (Amersfoort), UMCU (Utrecht)
2014: Schrijftraject voor leidinggevende bij Cleanbuilding, Amsterdam
2014: Schrijftraject in de schoonmaak voor Hago Rail Services, Hilversum
2014: Schrijf- en coachingsworkshop voor gastvrouwen bij Cleanbuilding, Amsterdam
2015: Taal in de schoonmaak voor Gom Zorg Support in ziekenhuis Deventer
2015: Taal in de schoonmaak voor Eurest Services bij het UWV in Den Bosch
2015: Taal in de schoonmaak voor Eurest Services bij het UWV in Utrecht
2015: Schrijftraject voor Gom Zorg Support in Schiedam
2016: Schrijftraject Schoonzorg, Amsterdam
2016: Compass Group Nederland, Amsterdam
2016: GOM Zorg Support, Schiedam
2016: Cleanbuilding, Amsterdam
2017: Hago Rail Services, Eindhoven
2017: Hago Airport Services, Schiphol
2017: Van Bergen Personeelsdiensten/Modiform, Scherpenzeel
2017: BergBanket, Moerkapelle
2017: Technische Unie, Alphen aan den Rijn
2009 – 2017: SC Johnson, Mijdrecht
2018: Draka Comteq Fibre, Eindhoven
2018: Sligro, Amsterdam
2018: Hago Rail Services, Eindhoven
2018: Hago Airport Services, Schiphol
2019: UMC Utrecht
2019: Steinweg Handelsveem, Amsterdam